VL6R4567

Circulariteit versnellen in sport- en cultuur; VANG Buitenshuis en Green Leisure Group gaan samenwerking aan

14 juli 2023

Green Leisure Group is in opdracht van VANG buitenshuis recent aan de slag gegaan met het voorbereiden en uitvoeren van inventarisaties rondom de omgang met materialen in twee verschillende sectoren. De opdrachten komen voort uit samenwerkingen die VANG buitenshuis is aangegaan met een landelijke sportkoepel en een culturele branchevereniging.

Van Afval Naar Grondstof (VANG) buitenshuis, is een programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat bedrijven en organisaties helpt met afvalvermindering.

De inventarisatie van de huidige situatie rondom afval en circulariteit in de sport- en cultuursector dient zich te vertalen in een overzicht van wensen, kansen en mogelijkheden om de sectoren verder op weg te helpen naar meer circulariteit in de sectoren. Het eindproduct van de samenwerking is een praktisch plan van aanpak.

Cultuur: De kunst van het afval verminderen
De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) heeft ambities rondom duurzaamheid. Om uitvoering te geven aan de beschreven ambities 2023 uitgeroepen tot het jaar van de duurzaamheid. Samen met VANG Buitenshuis trekt NAPK de conclusie dat, gekeken naar grondstoffen gebruik de podiumkunstensector een groot verbruiker van decorstukken en rekwisieten is.

Op dit moment is er weinig bekend over het hergebruik van decorstukken, kostuums en rekwisieten. De bij NAPK bekende initiatieven rondom hergebruik zijn vooralsnog kleinschalig. Ook over hoeveelheden, mogelijkheden en bereidwilligheid van de sector om decorstukken te hergebruiken is momenteel nog weinig bekend.

Om hier verandering in te brengen start Green Leisure Group op basis van een online vragenlijst en interviews met NAPK leden een brede inventarisatie. De bovenliggende vraag is hoe grootschaliger hergebruik beter georganiseerd kan worden.

Meer informatie over dit project via Marco Ouwerkerk (marco@greenleisure.nl).

Sport: Behoefteverkenning samenwerking voor afvalvrije ondernemende sportaanbieders
In de sportsector wil het Kenniscentrum Sport & Bewegen komend jaar aan de slag met het thema circulariteit voor ondernemende sportaanbieders (denk daarbij aan fitnesscentra, yogastudio's, skate-hallen en maneges) en voor sportverenigingen.

VANG Buitenshuis wil de ondernemende sportaanbieders, vertegenwoordigd door het Platform Ondernemende Sportaanbieder (POS) nu ook meenemen in een traject richting betere afvalpreventie en afvalscheiding om zo samen toe te werken naar een volledig circulaire sportsector. Green Leisure Group voert hiervoor een verkenning uit bij de sleutelspelers en komt met een advies hoe circulariteit in deze sportsector te versnellen.

Meer informatie over dit project via Frans Verouden (frans@greenleisure.nl).