Green Sport

In de sportsector zijn we onder de naam Green Sport actief in het verduurzamen van sportaccommodaties en -evenementen. Hieronder vindt u de diverse doelgroepen die we daarbij ondersteunen

Sportevenementen

Zowel op individueel als collectief niveau begeleidt de Green Leisure Group evenementen in het verduurzamen. Dit doen we o.a. aan de hand van keurmerken, maar ook aan de hand van zelfontwikkelde scans gekoppeld aan een implementatieproces.  O.a. bij het ATP-tennistoernooi Libéma Open zijn we betrokken. Onze adviseurs hebben dit sportevenement ondersteunt in het verduurzamingsproces en het behalen van het gouden Green Key certificaat. Ook in andere provincies begeleiden we grote sportevenementen, waaronder De Venloop; een jaarlijks terugkerend hardloopevenement, dat sinds 2006 wordt georganiseerd. Voor De Venloop hebben onze adviseurs een nulmeting uitgevoerd om voor het evenement inzichtelijk te maken waar de kansen liggen om verder te verduurzamen. Aan de hand van de nulmeting gaat De Venloop maatregelen doorvoeren om o.a. het afval- en energieverbruik te reduceren.

Sportverenigingen

Sportverenigingen ondersteunen we in het zetten van duurzame stappen d.m.v. energie- en afvalscans. Ook hebben we richtlijnen ontwikkeld voor Stichting KMVK voor een keurmerk voor sportverenigingen: Duurzaam Gastvrij. Vanuit onze opdrachtgever Sportkracht 12 ondersteunen onze adviseurs circa 300 sportverenigingen in Nederland in het realiseren van energiebesparing. Nadat onze adviseur een energiescan heeft uitgevoerd ondersteunen we de verenigingen in het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Dit doen we door het opstellen van een Plan Van Aanpak en het opstellen van een subsidie- en financieringsplan. Dit traject is onderdeel van het Sportakkoord van het Ministerie van VWS en NOC*NSF. In 2022 zijn we in Noord-Brabant tevens gestart met het begeleiden van sportverenigingen bij het doorvoeren van circulaire business casussen.

Sportstadions

Sportstadions begeleiden we in het behalen van een keurmerk (Green Key, het realiseren van energiebesparing en het opstellen van circulaire drinkbekersystemen. We begeleiden o.a. het Phillips Stadion in het verduurzamen van het stadion.

We bieden ondersteuning in het behalen van het Green Key certificaat en in het doorvoeren van duurzame maatregelen. Hierbij staan met name energiebesparing en het thema afval centraal. Op het gebied van afval voeren we een statiegeldsysteem door voor de drinkbekers, waardoor enorme hoeveelheden plastic afval worden gereduceerd.

.