Green Sport

In de sportsector zijn we onder de naam Green Sport actief in het verduurzamen van sportaccommodaties en -evenementen. De afgelopen periode voerde we o.a. de volgende projecten uit:.

Libéma Open

Libéma Open is het enige grastoernooi van Nederland en geldt als hét voorbereidingstoernooi op Wimbledon. Onze adviseurs hebben dit sportevenement ondersteunt in het verduurzamingsproces en het behalen van het gouden Green Key certificaat.

Sportkracht 12

Vanuit onze opdrachtgever Sportkracht 12 ondersteunen onze adviseurs circa 200 sportverenigingen in Nederland in het realiseren van energiebesparing. Nadat onze adviseur een energiescan heeft uitgevoerd ondersteunen we de verenigingen in het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Dit doen we door het opstellen van een Plan Van Aanpak en het opstellen van een subsidie- en financieringsplan. Dit traject is onderdeel van het Sportakkoord van het Ministerie van VWS en NOC*NSF. 

De Venloop

De Venloop is een jaarlijks terugkerend hardloopevenement, dat sinds 2006 jaarlijks wordt georganiseerd eind maart. Voor De Venloop hebben onze adviseurs een nulmeting uitgevoerd om voor het evenement inzichtelijk te maken waar de kansen liggen om verder te verduurzamen. Aan de hand van de nulmeting gaat De Venloop maatregelen doorvoeren om o.a. het afval- en energieverbruik te reduceren.