Green Stages

In de culturele sector zijn we onder de naam Green Stages actief in het verduurzamen van culturele locaties, festivals en evenementen, Dit doen we zowel op individueel als collectief niveau.  Daarnaast ondersteunen we gemeenten in het maken van duurzaamheidsbeleid voor de cultuur en (sport) evenementensector. Hieronder een greep uit onze projecten: 

Convenant Green Stages 2020

Binnen het convenant GreenStages2020 werken circa 30 poppodia en theaters meerjarig en collectief samen aan het verduurzamen van hun organisaties. Duurzaamheid wordt breed benaderd. Alle relevante duurzaamheidsthema’s zoals energie, afval, mobiliteit, inkoop, water maar ook inclusie en diversiteit (sociale duurzaamheid) komt aan de orde. 

Het convenant GreenStages2020 is een programma voor en door de culturele instellingen. Door het uitwisselen van praktijkvoorbeelden leren de organisaties van elkaar.

Belangrijk onderdeel is de nulmeting bij de start van de deelname. Deze meting maakt duidelijk waar de individuele kansen liggen voor de deelnemer, op basis van de nulmeting wordt een actieplan opgesteld waarmee de organisatie intern aan de slag kan. Tijdens de collectieve bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld, vorderingen besproken, gewerkt aan de gekozen ambities en thema’s uitgediept 

Culturele organisaties

De cultuursector is vanouds al de aanjager voor grote sociale veranderingen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is zo'n uitdaging. Green Leisure Group ondersteunt graag in deze tranisitie. Zo hebben de adviseurs van Green Leisure Group hebben 10 culturele organisaties in de gemeente Haarlem (o.a. Het Patronaat, Frans Hals Museum en Philharmonie) in een collectief project ondersteund in het behalen van het Green Key keurmerk. Recentelijk startten we een traject voor Provincie Utrecht om een 30-tal cultureel maatschappelijke organisaties te ondersteunen in energietransitie, circulatiteit, klimaatadaptatie en andere maatschappelijk verantwoorde thema's zoals eten en drinken en verantwoorde inkoop

Gemeenten

Voor het versnellen van maatschappelijk verantwoord ondernemen is vaak een extra duwtje nodig in de vorm van wet- en regelgeving. Green Leisure Group is bij een aantal gemeenten nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe regelgeving rondom dit thema én zorgt daarbij voor een praktische implementatie. 

Voor o.a. de gemeenten Amsterdam, Tilburg, 's Hertogenbosch, Roermond, Venlo en Súdwest-Fryslân hebben onze adviseurs de ambtenaren en organisatoren praktisch ondersteund in het ontwikkelen, implementeren en borgen van richtlijnen voor een duurzame evenementen gekoppeld aan subsidie- en/of evenementenbeleid. 

Evenementen en festivals

Naast culturele organisaties ondersteunen we ook festivals en evenementen in hun weg naar duurzaamheid. Zowel op individuele basis als in een collectief voeren we een nulmeting uit op een aantal duurzaamheidsthema’s en wordt gekeken hoe duurzaam de huidige werkwijze is en onderzoeken waar verbetering mogelijk is. Op basis van de nulmeting wordt een rapport geschreven waar het evenement de komend edities mee aan de slag gaat. Individueel of collectief wordt daarbij ondersteuning geboden zoals we dat onder andere deden voor het Bevrijdingsfestival Zeeland, Rebirth, Schaatsbaan Helmond en Stereo Sunday. Voor gemeente Helmond worden nu de gesubsidieerde evenementen onderworpen aan een evenementen duurzaamheids scan waarbij deze worden gestimuleerd om het  ‘laag hangend fruit’ op te pakken. De uitgewisselde informatie wordt geborgd in een beknopt maatwerk rapport met voorgestelde verbeterpunten.

Ondersteuning wetgeving single use plastic

Het gebruik van single-use-plastic drinkbekers en voedselverpakkingen op festivals, evenementen en horeca zal binnenkort via nieuwe wetgeving verplichten om een duurzaam alternatief te bieden.. Dat een beker wordt leeggedronken, op de grond gegooid, opgeveegd en vervolgens afgevoerd als restafval zal binnenkort verleden tijd zijn.

Deze transitie vraagt van de sector de nodige inspanning vooral voor de stadsbrede evenementen zoals carnaval, Koningsdag of een kermis. In diverse gemeenten waaronder Breda ondersteunen we dit traject.

Bibliotheken

Green Stages heeft in de afgelopen jaren diverse bibliotheken begeleid in het behalen van de Green Key. O.a. de bibliotheken in Haarlem, Delft, Utrecht, Spijkenisse en Alphen aan den Rijn worden ondersteund in het behalen van het Green Key certificaat.