Green Stages

In de culturele sector zijn we onder de naam Green Stages actief in het verduurzamen van culturele locaties, festivals en evenementen, Dit doen we zowel op individueel als collectief niveau.  Daarnaast ondersteunen we gemeenten in het maken van duurzaamheidsbeleid voor de cultuur en (sport) evenementensector. Hieronder een greep uit onze projecten: 

Convenant Green Stages 2020

Binnen het convenant GreenStages2020 werken circa 30 poppodia en theaters meerjarig en collectief samen aan het verduurzamen van hun organisaties. Duurzaamheid wordt breed benaderd, in de beschikbare tijd komen alle relevante duurzaamheidsthema’s aan de orde. 

Het convenant GreenStages2020 is een project voor en door de culturele instellingen. Door het uitwisselen van praktijkvoorbeelden leren de organisaties van elkaar.

Belangrijk onderdeel is de nulmeting bij de start van de deelname. Deze meting maakt duidelijk waar de individuele kansen liggen voor de deelnemer, op basis van de nulmeting wordt een actieplan opgesteld waarmee de organisatie intern aan de slag kan. Tijdens de collectieve bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld, vorderingen besproken, gewerkt aan de gekozen ambities en thema’s uitgediept 

Culturele organisaties

De adviseurs van Green Leisure Group hebben 10 culturele organisaties in de gemeente Haarlem (o.a. Het Patronaat, Frans Hals Museum en Philharmonie) in een collectief project ondersteund in het behalen van het Green Key keurmerk. 

Gemeentes

Voor diverse gemeentes (o.a. Amsterdam, 's Hertogenbosch, Roermond, Súdwest-Fryslân en Maastricht )hebben de adviseurs van Green Stages de gemeentes ondersteunt in het ontwikkelen van een duurzaam evenementenbeleid. Onder de werkzaamheden vallen o.a. het ontwikkelen van duurzame evenementencriteria voor de vergunningsaanvraag en workshops voor evenementenorganisatoren en VTH-medewerkers.

Midpoint House of Leisure

Midpoint House of Leisure heeft Green Stages verzocht een traject op te zetten waarin in een korte periode, met een beperkt aantal online contactmomenten (i.v.m.. COVID-19) toch impact gerealiseerd kan worden bij de deelnemende festivals en evenementen organisatoren en producenten in Midden Brabant  Een beperkt aantal contact momenten en vooral aandacht voor ‘laag hangend fruit’. De uitgewisselde informatie is geborgd in een beknopt maatwerk rapport op basis van de individuele quickscans en een factsheet waarin de opvallendste bevindingen uit het traject worden vastgelegd. Met de adviezen gaan de evenementen de komende jaren aan de slag.

Good cup, bad cup

Het gebruik van single-use-plastic drinkbekers op festivals en evenementen in Nederland staat onder druk. Dat een beker wordt leeggedronken, op de grond gegooid, opgeveegd en vervolgens afgevoerd als restafval is, in een maatschappij die toe beweegt naar meer duurzaamheid en circulariteit, niet meer uit te leggen. In opdracht van gemeente Amsterdam en Tilburg onderzochten we de stand van zaken en brachten advies uit over de meest duurzame oplossing.

Bibliotheken

Green Stages heeft in de afgelopen jaren diverse bibliotheken begeleid in het behalen van de Green Key. O.a. de bibliotheken in Haarlem, Delft, Utrecht, Spijkenisse en Alphen aan den Rijn worden ondersteund in het behalen van het Green Key certificaat. 

Het Bevrijdingsfestival Zeeland

Green Stages heeft tijdens Het Bevrijdingsfestival in Vlissingen een nulmeting uitgevoerd op een aantal duurzaamheidsthema’s gekeken hoe duurzaam de huidige werkwijze is en waar verbetering mogelijk is. Op basis van de nulmeting is een rapport geschreven waar het evenement de komend edities mee aan de slag gaat