Green Stages

In de culturele sector zijn we onder de naam Green Stages actief in het verduurzamen van culturele locaties, festivals en evenementen, Dit doen we zowel op individueel als collectief niveau.  Daarnaast ondersteunen we gemeenten in het maken van duurzaamheidsbeleid voor de cultuur en (sport) evenementensector. Hieronder een greep uit onze projecten: 

Convenant Green Stages 2020

Binnen het convenant GreenStages2020 werken circa 30 poppodia en theaters meerjarig en collectief samen aan het verduurzamen van hun organisaties. Duurzaamheid wordt breed benaderd, in de beschikbare tijd komen alle relevante duurzaamheidsthema’s aan de orde. 

Het convenant GreenStages2020 is een project voor en door de culturele instellingen. Door het uitwisselen van praktijkvoorbeelden leren de organisaties van elkaar.

Belangrijk onderdeel is de nulmeting bij de start van de deelname. Deze meting maakt duidelijk waar de individuele kansen liggen voor de deelnemer, op basis van de nulmeting wordt een actieplan opgesteld waarmee de organisatie intern aan de slag kan. Tijdens de collectieve bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld, vorderingen besproken, gewerkt aan de gekozen ambities en thema’s uitgediept 

Culturele organisaties

De cultuursector is vanouds al de aanjager voor grote sociale veranderingen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is zo'n uitdaging. Green Leisure Group ondersteunt graag in deze tranisitie. Zo hebben de adviseurs van Green Leisure Group hebben 10 culturele organisaties in de gemeente Haarlem (o.a. Het Patronaat, Frans Hals Museum en Philharmonie) in een collectief project ondersteund in het behalen van het Green Key keurmerk. Recentelijk starten we een traject voor Provincie Utrecht om een 30-tal cultureel maatschappelijke organisaties te ondersteunen in energietransitie, circulatiteit, klimaatadaptatie en andere maatschappelijk verantwoorde thema's zoals eten en drinken en verantwoorde inkoop

Gemeenten

Voor het versnellen van maatschappelijk verantwoord ondernemen is vaak een extra duwtje nodig in de vorm van wet- en regelgeving. Green Leisure Group is nauw betrokken bij nieuwe wetgeving rondom dit thema en ontwikkelt deze mede voor gemeenten en zorgt daarbij voor een praktische uitvoering.  Voor diverse gemeenten (o.a. Amsterdam, Tilbur, 's Hertogenbosch, Roermond, Venlo en Súdwest-Fryslân) hebben de adviseurs van Green Stages de gemeentes ondersteund in het ontwikkelen, implementeren en borgen van richtlijnen voor een duurzaam evenementenbeleid. Onder de werkzaamheden vallen o.a. het ontwikkelen van duurzame evenementencriteria voor de vergunningsaanvraag en workshops voor evenementenorganisatoren en VTH-medewerkers.

Evenementen en festivals

Naast culturele organisaties ondersteunen we ook festivals en evenementen in hun we naar duurzaamheid. Zowel op individueel als collectief niveau houden een nulmeting uitgevoerd op een aantal duurzaamheidsthema’s en wordt gekeken hoe duurzaam de huidige werkwijze is en waar verbetering mogelijk is. Op basis van de nulmeting is een rapport geschreven waar het evenement de komend edities mee aan de slag gaat. Individueel of collectief wordt daarbij ondersteuning geboden zoals we dat onder andere deden voor het Bevrijdingsfestival Zeeland, Rebirth, Schaatsbaan Helmond en Stereo Sunday. Voor Midpoint House of Leisure hebben we 8 Midbrabantse evenementen onderworpen aan een nulmeting en collectieve workshops gegeven met focus op  ‘laag hangend fruit’. De uitgewisselde informatie is geborgd in een beknopt maatwerk rapport op basis van de individuele quickscans en een factsheet waarin de opvallendste bevindingen uit het traject worden vastgelegd. 

Ondezoek : Good cup, bad cup

Het gebruik van single-use-plastic drinkbekers op festivals en evenementen in Nederland staat onder druk. Dat een beker wordt leeggedronken, op de grond gegooid, opgeveegd en vervolgens afgevoerd als restafval is, in een maatschappij die toe beweegt naar meer duurzaamheid en circulariteit, niet meer uit te leggen. In opdracht van gemeente Amsterdam en Tilburg onderzochten we in 2020 de stand van zaken en brachten advies uit over de meest duurzame oplossing. Goed dat de uitkomsten nu ook zijn meegenomen in de aankomende (2024) wetgeving rondom single-use-plastic. We zijn dan ook nauw betrokken bij de implementatie van deze wet.

Bibliotheken

Green Stages heeft in de afgelopen jaren diverse bibliotheken begeleid in het behalen van de Green Key. O.a. de bibliotheken in Haarlem, Delft, Utrecht, Spijkenisse en Alphen aan den Rijn worden ondersteund in het behalen van het Green Key certificaat.