Good Cup, Bad Cup

Het gebruik van single-use-plastic drinkbekers op festivals en evenementen in Nederland staat onder druk. Dat een beker wordt leeggedronken, op de grond gegooid, opgeveegd en vervolgens afgevoerd als restafval is, in een maatschappij die toe beweegt naar meer duurzaamheid en circulariteit, is niet meer uit te leggen.

 Naast een gedrags- en mentaliteitsverandering bij de bezoekers vraagt de beoogde verandering om een concrete organisatorische omslag in de volledige keten (inkoop, gebruik, afvoer). Zowel festivalorganisatoren als afvalverwerkers en overheden spelen een rol in dit proces en zullen mee moeten bewegen.

Veel organisatoren zien op dit moment ‘door de bomen het bos niet meer’. Mijn gemeente vraagt dit, mijn collega doet zo en mijn leverancier adviseert zus. Wanneer doe ik het goed?

In opdracht van gemeente Amsterdam en Tilburg voerden we in 2020 een uitgebreide verkenning van de markt uit naar duurzame oplossingen rondom het gebruik van plastic drinkbekers op festivals en evenementen. Sinds de bekenmaking van de aankomende wetgeving op gebied van duurzame drinkbeker en voedselverpakkingen (die aansluit op onze bevindingen) is deze markt in een versnelling gekomen!

Praktische oplossingen
Het  streven naar een circulaire keten staat centraal in het document.
Wat mag u verwachten?

We verkennen het huidige aanbod aan materialen, 
onderzoeken welke direct toepasbare oplossingen anno 2023 reeds beschikbaar zijn, inventariseren de stand van zaken bij een aantal relevante stakeholders, trekken concrete conclusies en formuleren een praktisch advies waarmee organisatoren direct aan de slag kunnen en daarmee voldoen aan de aankomende wet- en regelgeving rondom single use plastic

Klik hier om het onderzoeksrapport te downloaden.

 Heeft u vragen rondom het gebruik van plastic drinkbekers in relatie tot de aankomende wetgeving, binnen uw (sport)evenement of festival?

Neem vrijblijvend contact met ons op, we gaan graag met u in gesprek.