Gemeente Súdwest-Fryslân lanceert duurzaam evenementenbeleid

1 december 2020

De afgelopen 2 jaar heeft Green Stages de gemeente Súdwest-Fryslân ondersteunt in het ontwikkelen van een richtlijn duurzaam evenementenbeleid. De ervaringen die de adviseurs van Green Stages hebben opgedaan in onder andere gemeente Amsterdam en Venlo zijn meegenomen richting Friesland. Gestart is met gezamenlijke bijeenkomsten met evenementen en medewerkers van de gemeente met als doel het ontwikkelen van duurzame evenementencriteria die worden toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. Vervolgens is er een proces ontwikkeld rondom de Vergunningsverlening, Handhaving en Toezicht en zijn deze medewerkers getraind om de duurzame evenementencriteria op een juiste manier te toetsen. Begin 2021 wordt het duurzame evenementenbeleid gelanceerd.