Leidse culturele organisaties krijgen ondersteuning richting meer circulair ondernemen

18 november 2021

Binnen het programma ‘circulair verwaarden’ van de gemeente Leiden wordt gezocht naar creatieve en innovatieve initiatieven rondom het voorkomen van afval en verwaarden van afvalstromen. De samenwerkende Leidse culturele organisaties C6, waaronder Gebr. de Nobel, de Stadsschouwburg en de Lakenhal gaan samen met diverse musea zoals Naturalis en het Rijksmuseum voor Oudheden de uitdaging aan om, onder begeleiding van de adviseurs Green Leisure Group, met dit programma aan de slag te gaan.

De cultuursector is binnen de gemeente Leiden sterk vertegenwoordigd. Verschillende organisaties dragen ieder op hun eigen manier hun steentje bij aan het behouden en vernieuwen van cultuurwaarden en het bouwen van een sterke gemeenschap. Op 18 november vond de kick-off plaats van dit programma waarbij met enthousiasme de duurzaamheidsambities door dit nieuwe collectief werden gedeeld. De doelstelling van dit vernieuwende programma rondom het circulair verwaarden is tweeledig;

  • Stappen maken naar een circulaire en afvalvrije culturele organisatie door werk te maken van het beter scheiden en apart laten afvoeren van afvalstromen, zodat ze weer als grondstof ingezet kunnen worden.
  • Stimuleren van leveranciers om hun aangeleverde afval bij diverse producten te verminderen en circulair te gaan verwaarden.

Komende maand staat in het teken van het inventariseren van de diverse afvalstromen om de beginsituatie te bepalen. We kijken daarbij ook welke leveranciers verantwoordelijk zijn voor specifieke afvalstromen. Daarna gaan de culturele instellingen oplossingsgericht te werk. Samen met de leveranciers wordt onderzocht hoe de huidige afvalstromen verminderd kunnen worden en circulair gemaakt. Het doel is om eind 2022 het percentage restafval met minimaal 50% te verminderen.

Van verpakken naar aanpakken!