Green Leisure Group ondersteunt Remastered Rotterdam met verduurzaming

5 augustus 2021

Eind Juli opende Remastered onder de Erasmusbrug van Rotterdam haar deuren. Het is een zogeheten ‘immersive experience’. Vrij vertaald een ‘meeslepende ervaring’ met beeld en geluid. Het is een locatie waar je je in zes ruimtes kunt onderdompelen in megagrote projecties van bewegende kunstwerken ondersteunt met eigentijdse muziek. 

De organisatie benaderde de Green Leisure Group tijdens de bouw om te ondersteunen bij haar ambitie: ‘vanaf de opening CO2-neutraal zijn en daarna te werken aan verdere verduurzaming van de locatie’. Daarbij gaf de contactpersoon aan dat ze duurzaamheid willen verankeren binnen de organisatie met praktische maatregelen. Tijdens de bouw werd de organisatie onderworpen aan een vergaande nulmeting vanuit de Green Leisure Group. 

Aan de hand van de nulmeting is in kaart gebracht hoe de locatie scoort t.o.v. duurzaamheid en is een MVO-actieplan gemaakt wordt voor de komende jaren. Positieve aspecten van de locatie is dat Ledverlichting overal wordt toegepast en de afgenomen stroom groen is en voor het grootste deel afkomstig is van Rotterdamse wind. De verwarming verloopt via stadsverwarming en uiteraard is de verbouwing aangegrepen om de locatie hoogwaardig te isoleren. Afval wordt gescheiden en in diverse fracties (waaronder plastic, blik en karton) gescheiden afgevoerd en de policy op kantoor is ‘paperless’ werken! Naast de typisch ‘milieu’ thema’s zoals energie, water, afval en mobiliteit is er ook aandacht voor de sociale aspecten van verantwoord ondernemen. Diversiteit is key binnen de organisatie. Zo koopt de patisserie in bij een stichting waar vrouwen worden opgevangen die bedreigd worden met huiselijk geweld. 

Tijdens de opening kon de organisatie al aangeven dat het voor het aankomende jaar al CO2-neutraal is. Op basis van schattingen is de CO2-footprint doorgerekend. De verwachte uitstoot van 67 ton CO2 is via aanplant van 181 bomen in Bolivia door Stichting Trees for All gecompenseerd.

Wilt u uw organisatie ook onderwerpen aan een praktische duurzaamheidsscan neem dan gerust contact met Green Leisure Group op of mail direct naar Frans Verouden (frans@greenleisure.nl)