Green Stages Convenant breidt uit
met nieuwe deelnemers

4 mei 2021

We communiceerden al eerder over het Green Stages Convenant waar inmiddels zo’n 30 podia zich bij hebben aangesloten. Recentelijk sloten het Muziekgebouw in Eindhoven en theater Ins Blau in Leiden zich bij ons aan en worden stappen op gebied van duurzaamheid genomen. We zien dat de werkwijze langzaam evolueert. Waar enkele jaren geleden nog uitgelegd moest worden welke duurzaamheidsthema’s er speelden, is men nu bezig om thematisch maatregelen te nemen. We merken dat hierdoor het enthousiasme rondom het thema groeit en organisaties zichzelf telkens grotere ambities toezeggen.

Langzamerhand wordt duurzaamheid dan ook verankerd in de bedrijfsvoering en wordt het een gangbaar proces. Daarbij wordt nu meer en meer gekeken hoe bij te dragen aan hogere doestellingen. Recent is er bijvoorbeeld discussie om de Nederlandse doelstellingen op gebied van CO2 reductie te verhogen van 49% tot 55% (reductie in 2030 ten opzichte van 1990). De aangesloten organisaties gaan zich dus ook steeds meer richten op het reduceren van hun CO2 footprint. Een andere term die nu ook meer gemeengoed wordt is ‘circulaire economie’. Verantwoord met onze grondstoffen om te gaan. Dat is niet alleen een taak van de producenten. Daar kunnen de podia ook een rol in spelen door bewust te kijken wat er aan potentieel afval binnenkomt en hoe dit verantwoord te gaan reduceren, hergebruiken of recyclen.

Een mooie (r)evolutie is dus gaande met de podia die nu letterlijk het podium geven voor een duurzame maatschappij. Ondanks het feit dat, afgezien van de Fieldlab testevenementen, de theaters en podia nog niet open kunnen wordt achter de schermen de tijd genomen om invulling te geven aan het thema duurzaamheid. Hoopvol wordt uitgekeken naar een volwaardig seizoen vanaf het najaar.