Green Stages voert nulmeting uit bij Stichting Venloop

1 oktober 2020

Green Stages is door gemeente Venlo benaderd om een duurzaamheidsbeleid op te stellen voor evenementen. In een bijeenkomst waarbij de twaalf beeldbepalende evenementen waren uitgenodigd om de voorlopige duurzaamheidscriteria te toetsen, was ook Stichting Venloop aanwezig. Deze organisatie heeft uitgesproken duurzame ambities te willen realiseren om minimale CO2 footprint achter te laten. Naar aanleiding van de eerste kennismaking bij gemeente Venlo is een verdiepend kennismakingsgesprek gehouden met de organisatie van het evenement om te onderzoeken welke vervolgstappen genomen kunnen worden. Dat gesprek is de aanleiding geweest om Green Stages opdracht te verlenen tot het uitvoeren van een nulmeting op basis waarvan een actieplan gemaakt kan worden voor de komende jaren. Na de nulmeting heeft Green Stages een rapportage opgesteld waarin per duurzaamheidsthema een aantal concrete adviezen zijn opgesteld, waar het evenement per direct mee aan de slag kan. Op basis van deze adviezen heeft De Venloop voor de komende edities een actieplan opgesteld welke MVO-maatregelen ze willen gaan doveren.