GLG bibliotheek

Hoe kun je als bibliotheek actief bijdrage aan een duurzamere maatschappij? Probiblio ondersteunt je bij het (verder) verduurzamen van de organisatie.

15 oktober 2023

Bibliotheken kunnen bijdragen de gestelde doelen in het landelijke klimaatakkoord te behalen door allereerst de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. Daarnaast kunnen zij burgers in samenwerking met gemeenten en andere partners enthousiast maken voor duurzaamheid, om het onderwerp zo toegankelijk en begrijpelijk te maken voor iedereen. Probiblio heeft Green Leisure Group geselecteerd als een van de expert bureau’s binnen dit traject.

Netwerkbijeenkomst
Op donderdag 12 oktober vond een netwerkbijeenkomst plaats in DOK Delft rondom duurzaam ondernemen. Tijdens de bijeenkomst gingen vertegenwoordigers van gemeenten, de provincie en bibliotheken onder leiding van presentator Joost Hoebink met elkaar in gesprek over verduurzaming van de bibliotheek. De conclusie: Verduurzamen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Begin met een kleine stap en ga vanuit daar verder.

Babette Porcelijn, auteur van De verborgen impact zet de urgentie neer om werk te maken van verduurzaming. Na de pauze stond het verduurzamen van bibliotheekgebouwen en hun bedrijfsvoering op het programma. De aanwezigen waaronder Marco Ouwerkerk van Green Leisure Group gingen met elkaar en de zaal in gesprek over zaken als recycling, duurzamer inkopen, het keurmerk Duurzaam Gastvrij en het terugbrengen van het energieverbruik van bibliotheken.

Verduurzamingsadvies voor bibliotheken vergoed in nieuwe regeling
Met de verduurzamingsimpuls krijgen bibliotheken een flink bedrag aan advieskosten vergoed om structurele verduurzaming van hun organisatie te realiseren. Bibliotheken leveren hun aanvraag in bij Problio en ontdekken samen met experts waar duurzame kansen liggen voor jouw bibliotheek. Zo dragen we samen bij aan een meer klimaatbestendige toekomst, voor onszelf, onze bezoekers en toekomstige generaties.

Bibliotheken kunnen voor verduurzaming van hun bibliotheek of één van hun vestigingen zelf een adviseur in de arm nemen die aantoonbaar in duurzaamheid gespecialiseerd is. Ook is het mogelijk om een door Probiblio geselecteerd bureau in de arm te nemen, waaronder dus Green Leisure Group. Green Leisure Group heeft een aantrekkelijk aanbod voor zowel een individueel traject als een collectief traject waarin bibliotheken samen aan hun doelen werken en onderweg kennis en ervaring uitwisselen. Denk aan ambitie- en kansensessies, en een meerjarig traject waarin het behalen van Duurzaam Gastvrij-certificering mogelijk is.