Duin en Bollenstreek

Hotel & Restaurants in de Duin & Bollenstreek gezamenlijk aan slag met verduurzaming

30 juni 2023

In Noordwijk en de Bollenstreek worden de komende zomer 15 hotels en restaurants geworven voor de Duurzaamheidskring Hotel & Restaurants Duin & Bollenstreek. Onder begeleiding van de Green Leisure Group gaan de 15 organisaties na de zomer individueel en gezamenlijk aan de slag met het (verder) verduurzamen van hun organisatie. Het project wordt gefinancierd vanuit de gemeente Noordwijk en HLT Samen (Hillegom, Lisse & Teylingen).

Centrale startbijeenkomst 
Tijdens een gezamenlijke startbijeenkomst op donderdag 5 oktober 2023 bij één van de deelnemers vindt de kick-off van het project plaats. Onderdeel van deze bijeenkomst zijn o.a. het toelichten van het traject en de planning, het presenteren van duurzame trends, ontwikkelingen en wetgeving, kennisdeling tussen de partners, het enthousiasmeren van de deelnemers, kennismaking tussen de deelnemers onderling en de betrokken experts en het maken van een persfoto. Ook tekenen de deelnemers een intentieverklaring voor deelname aan het traject.   

Nulmeting Circulariteit en Duurzaamheid
Het traject start vervolgens met een nulmeting waarbij een adviseur van Green Leisure Group de deelnemer bezoekt op locatie en de duurzame kansen in kaart brengt. Deze duurzame kansen worden verwerkt in een rapport vol met praktische adviezen. Het rapport wordt met de deelnemers besproken en gezamenlijk wordt een Plan van Aanpak opgesteld waarbij de deelnemer aangeeft met welke maatregelen ze direct aan de slag willen. Thema’s die worden besproken zijn energietransitie, waterbesparing, verduurzamen van mobiliteit, biodiversiteit, circulariteit, sociaal ondernemerschap, duurzaam inkopen, borging en communicatie.  

Vervolg
Intentie is om het traject ook na 2023 een vervolg te geven waarin de deelnemers worden begeleid bij het doorvoeren van de maatregelen uit hun plan van aanpak en kennis wordt gedeeld tijdens verschillende gezamenlijke bijeenkomsten.

Aanmelden?
Hotels en restaurants uit de Duin & Bollenstreek kunnen zich aanmelden via https://form.jotform.com/222631319170347