Q4 2023

Nieuwe energiekring van start

9 oktober 2023

Op woensdag 26 oktober heeft onder leiding van adviseurs van Green Leisure Group de aftrap van een nieuwe Energiekring plaatsgevonden. Op de Wildhoeve in Emst bogen ondernemers van 18 vakantieparken vraagstukken rondom de energietransitie. De komende maanden gaan zij kennis delen, inzicht krijgen in de juiste stap op het juiste moment, elkaar inspireren en hulp bij wat je nu als park het beste kunt doen.

Herkenning
Veel uitdagingen van ondernemers zijn herkenbaar voor collega’s: de toename van energieverbruik van gasten, te veel bomen voor zonnepanelen of zoemende warmtepompen die de rust verstoren. De urgentie was bij alle deelnemers voelbaar. Uit de deelronde kwam unaniem de vraag naar voren: wat is op dit moment wijsheid en met welke partij ga ik de energietransitie vormgeven?

De komende weken
De komende weken krijgen alle deelnemende parken een nulmeting op locatie. De rapportage daarvan geeft de ondernemers inzicht in de verplichtingen vanuit EML (Erkende Maatregelen Lijst) en de kansen die er liggen voor het park en als collectief. Onderdeel van de Energiekring is een studiereis naar de TU Delft Green Village voor innovatie en inspiratie. We sluiten dit traject af met een overzicht van de kansen die er per park liggen en bespreken de mogelijkheden als collectief.

We kijken uit naar een vruchtbaar vervolg zodat we samen stappen kunnen zetten in de energietransitie.

Meer informatie
Vragen over de Energiekring? Neem dan contact op met projectleider Jan-Lowin IJzerman: janlowinijzerman@vitalevakantieparken.nl