Bijeenkomst OMV+ Wouter Muis GroTogether

Samen Duurzamer in de Provincie Utrecht

7 juli 2024

Bij Green Leisure Group zetten we ons in voor een duurzamere toekomst binnen de provincie Utrecht. Momenteel voeren we twee projecten uit waarin praktische verduurzaming centraal staat. In opdracht van de provincie Utrecht begeleiden we circa 30 culturele instellingen, zoals poppodia, theaters en musea, binnen het OMV+ (Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed Plus). Daarnaast zijn we in samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht recent gestart met een project voor recreatiebedrijven en congreslocaties. 

Individueel en Collectief 

Elke organisatie begint met een nulmeting op locatie, waarna we individueel ondersteunen bij de praktische verduurzaming. Daarnaast organiseren we meerdere informatie- en kennisbijeenkomsten waarin deelnemers gezamenlijk thema's uitdiepen en ervaringen uitwisselen. Regelmatig nodigen we experts en leveranciers uit om onderwerpen verder te verhelderen en tastbaarder te maken. 

Provincie Utrecht – Poppodia, Theaters en Musea 

Binnen het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed Plus helpt de provincie Utrecht niet alleen eigenaren van culturele panden met verduurzaming, maar biedt ook gebruikers zoals poppodia, theaters en musea de kans om structureel en collectief te werken aan een duurzamere organisatie. 

In juni vond de vijfde informatie- en kennissessie plaats bij Theater Kikker in Utrecht. Eerder bezochten we onder andere De Veerensmederij (Holland Opera), Huis van Eemnes en ZIMIHC Theater Zuilen. Tijdens deze bijeenkomsten worden verschillende verduurzamingsthema's besproken, en krijgen deelnemers een rondleiding waarin de duurzaamheidsacties van de gastheer worden toegelicht. 

Het programma biedt ruimte en aandacht voor zowel de verduurzaming van het pand als de interne organisatie, waardoor grote stappen worden gezet in de verduurzaming van de cultuursector binnen de provincie Utrecht. Er is nog ruimte voor gebouweigenaren om met begeleiding van coaches van de provincie Utrecht technische en financiële ondersteuning te krijgen. 

Utrechtse Heuvelrug – Recreatiebedrijven en Congreslocaties 

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug begeleiden we de komende periode 10 vakantieparken en 4 congreslocaties binnen het project Verduurzaming Vakantieparken en Congrescentra Utrechtse Heuvelrug. Deelnemers gaan gedurende ongeveer 1,5 jaar individueel en gezamenlijk aan de slag met de verduurzaming van hun organisatie. 

Na de startbijeenkomst bij Buitenplaats Amerongen vond begin juli de tweede kennis- en informatiebijeenkomst plaats bij Boshotel Overberg, waar onder andere duurzaam inkopen en keurmerken op de agenda stonden. Tijdens deze bijeenkomsten is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Zo werd er uitgebreid gesproken over de keuzes van Antropia met betrekking tot een bijna volledig biologische menukaart en hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van het Broodje Utrecht.