Glg site

 Samenwerking de sleutel tot succesvolle SUP-implementatie

22 juni 2023

Afgelopen week kondigde KHN Breda aan dat de pilot voor toepassing van de SUP-wetgeving tijdens Breda Jazz Festival succesvol is verlopen. Een mooie 85% van de softcups zijn aangeleverd voor hoogwaardige recycling, daar waar de nieuwe wet of 75% in 2024 vraagt.

Green Leisure Group is voor deze pilot ingezet als onafhankelijke adviseur en procesbegeleider. Inmiddels hebben meerdere gemeenten vergelijkbare vragen om ondersteuning bij ons project- en adviesbureau voor duurzaam ondernemen neergelegd. Zo zijn we ook door de provincie Zuid-Holland aangesteld als community builder voor het vernieuwersnetwerk herbruikbare drinkbekers en maaltijdverpakkingen. 

Het toepassen van de nieuwe SUP-wetgeving (zie kader) is voor organisatoren en gemeenten geen sinecure. De informatiestromen rondom de nieuwe wetgeving komen goed op gang, maar we ervaren ook dat de beoogde doelgroepen lang niet allemaal bereikt worden.

Lokale overheden pakken op verschillende manieren hun verantwoordelijkheid op in dit complexe dossier. Daar waar de één het ‘aan de markt’ overlaat (organisatoren, horecaondernemers, etc.), zijn andere gemeente pro-actiever. Zij  bieden ondersteuning aan bij de implementatie van de gewenste retoursystemen voor de drinkbekers, werken samen rondom het informeren van de betrokken doelgroepen en/of bieden praktische ondersteuning, bijvoorbeeld door het aanstellen van een procesbegeleider.

De nieuwe wet vraagt zoveel significante aanpassingen in de organisatie en bedrijfsvoering van evenementen dat we van een transitie kunnen spreken. Transities vragen om heldere communicatie en procesbegeleiding, we schetsen de twee benoemde voorbeelden:

Gemeente Breda – Implementatie retoursysteem op basis van softcups

Ter voorbereiding op de nieuwe wetgeving rondom het gebruik van wegwerpplastic is Green Leisure Group door de gemeente Breda  gevraagd om horeca ondernemers te ondersteunen in de uitvoering met pilot projecten tijdens Koningsdag en Breda Jazz Festival. Na een introductie van de materie is samen met alle stakeholders doorgepakt naar een praktijkoplossing.

Begin maart koos een grote meerderheid van de horeca voor het softcup-systeem en op Koningsnacht was dit systeem al operationeel. Ondanks de korte voorbereidingstijd was de eerste pilot geslaagd. De nauwe onderlinge samenwerking tussen gemeente, leveranciers en de horeca was hierin de belangrijkste succesfactor!

Tijdens Koningsdag werd een recycle percentage behaald van 60%. Vergelijkbaar met de cijfers die de Vierdaagse Feesten in Nijmegen vorige zomer lieten zien. Echter in Breda was er geen verplichting voor de horeca om mee te doen.

Drie weken later vond alweer het 4-daagse Breda Jazz Festival plaats. Na een snelle evaluatie zijn verbeteringen aangebracht in bijvoorbeeld de communicatie richting het publiek en in de logistiek en werd. De verbeteringen hadden effect. Hier werd een  hoogwaardig recyclepercentage behaald van maar liefst 85%. Op Koningsdag en Breda Jazz Festival samen werden meer dan een half miljoen bekers uitgegeven, weer ingezameld om vervolgens hoogwaardig te worden gerecycled.

Provincie Zuid-Holland – Community Builder

De provincie Zuid-Holland wil de beweging richting meer bruikbaar en minder wegwerp graag versnellen. De provincie zoekt hiervoor de samenwerking met partijen uit de regio zoals gemeenten, bedrijven, horeca en de maaltijd bezorgmarkt. In 2022 is een netwerk opgezet met circa 100 partijen, waarin o.a. leveranciers, gemeenten, branchepartijen en kennispartijen bij betrokken zijn. Na 3 kennisbijeenkomsten waar veel kennis is uitgewisseld, is aan Green Leisure Group gevraagd om het netwerk naar het volgende niveau te tillen.

Deze uitdaging pakken we met 2 handen aan. De komende maanden worden actielijnen uitgezet, waarbij met de netwerkleden pilots worden gestart, stimuleringscampagnes worden uitgerold richting de kantoren, sportverenigingen, horeca en evenementen en worden er online kennisbijenkomsten georganiseerd voor gemeenten.

Procesbegeleiding

Green Leisure Group heeft veel inhoudelijke ervaring over de SUP-wetgeving en we hebben  in onze rol als keurmeester in de leisure sector al vele voorbeelden mogen schouwen. Daarnaast hebben we oog voor het transitieproces en kennen het belang van draagvlak creëren. Bel of mail gerust om kennis te maken en te verkennen wat we voor uw organisatie kunnen betekenen ; frans@greenleisure.nl / 0626906981

Nieuwe wetgeving Single Use Plastics (SUP) drinkbekers in een notendop
De aankomende wet (als onderdeel van de Europese routekaart omtrent SUP) kent een aantal regels.

Voor ‘consumptie onderweg’: vanaf 1 juli 2023 gelden voor bedrijven die nu éénmalige kunststofhoudende drinkbekers gebruiken de volgende regels:

  • Er wordt een meerprijs berekend voor de beker, of
  • Klanten mogen zelf een beker meenemen, of
  • Er wordt een herbruikbare beker aangeboden

Voor ‘consumptie ter plaatse’: vanaf 1 januari 2024 zijn de regels voor bedrijven die nu éénmalige kunststofhoudende drinkbekers gebruiken als volgt:

  • Er wordt een herbruikbare beker aangeboden, of
  • Er wordt een systeem gehanteerd met PET drinkbekers die worden ingezameld voor hoogwaardige recycling, wat betekent dat van een drinkbeker weer een nieuwe drinkbeker gemaakt kan worden. Het wettelijk verplichte retourpercentage is daarbij 75% oplopend in 2024 oplopend tot 90% in 2027.