Stories

Uitkomsten duurzaamheidsbegeleiding Rubenkasteel (België)
Mix van kwantitatieve en kwalitatieve metingen
sleutel tot duurzaam succes

18 Januari 2024

Afgelopen jaar begeleidde Green Leisure Group, in opdracht van Toerisme Vlaanderen, de verduurzaming van de evenementen op het Rubenskasteel te Zemst. We benaderden het duurzaamheidsaspect zowel kwantitatief als kwalitatief. We zetten in dit artikel deze twee benaderingswijzen op een rij.

In een veelzijdig programma van concerten, workshops, kunst, theater, kinderactiviteiten, natuurbeleving  werd het Rubenskasteel van 1 augustus t/m 29 otober 2023 omgebouwd tot een unieke evenementlocatie. Het Middeleeuwse kasteel werd, zoals de opdrachtgever dit omschreef, ondergedompeld in een sfeer van verwondering, verbinding, verbeelding en inspiratie.

De organisatie heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. De initiële opdracht was dan ook om de CO2-footprint te gaan meten en verdere adviezen te geven hoe de reeks aan evenementen verder te verduurzamen.

Kwantitatieve metingen
Het meten van een CO2-footprint geeft inzicht daar waar de meeste milieu-impact wordt gegenereerd en maakt duidelijk welke thema’s aangepakt kunnen worden om die milieu-impact te reduceren. Data wordt verzameld en geanalyseerd van diverse soorten van CO2 uitstoot (zoals energieverbruik of uitstoot veroorzaakt door mobiliteit). We noemen dit een kwantitatieve meting.

Kwalitatieve metingen

Een evenement kan ook vanuit de diverse duurzaamheidsthema’s benaderd worden zoals energie, afval, eten en drinken en mobiliteit. Hierbij kunnen ook andere thema’s worden meegenomen die niet direct (of minder) impact hebben op de CO2-uitstoot. Denk daarbij aan verantwoorde inkoop van materialen, aandacht voor de bodem en het groen, je maatschappelijke betrokkenheid en inclusie, diversiteit en gelijkheid. We noemen die een kwalitatieve meting. Deze gaan dus verder dan thema’s gerelateerd aan een CO2-footprint.

Onze ervaring is dat, om duurzaamheid goed te verankeren in organisaties, laagdrempelig ingestapt kan worden door aan de slag te gaan met kwalitatieve maatregelen. Hierbij is nog veel laaghangend fruit: maatregelen op diverse thema’s die met minimale inspanning genomen kunnen worden. Op deze manier raken organisaties sneller enthousiast om met het thema duurzaamheid aan de slag te gaan en groeit de bereidheid om verdere stappen te ondernemen.

Dat is dan ook het moment om naast de kwalitatieve maatregelen ook kwantitatief te gaan meten. Door de data te verzamelen en te analyseren, groeit het inzicht en kan verder gericht aan de slag gegaan worden om de impact te reduceren.

Uitkomsten Rubenskasteel.
De organisatie had al een sterke duurzaamheidspolicy opgesteld en uitgevoerd waarbij via de kwalitatieve meting van Green Leisure Group nog diverse maatregelen (inclusief het laaghangende fruit) kon worden doorgevoerd. Met name op verantwoorde inkoop van materialen (denk aan toiletpapier en verantwoorde producten in de catering) konden eenvoudig  stappen worden gezet.

De uitkomst van de CO2 footprint meting was niet verrassend. Bijna 90% van de totale uitstoot werd veroorzaakt door het bezoekersverkeer. Een toonaangevende locatie zoals het Rubenskasteel is niet gemakkelijk te verplaatsen. Op gebied van energie was maximaal ingezet door inzet van vaste groene stroom. Maatregelen die nog getroffen kunnen worden om de impact te verminderen zijn:
- Een gericht mobiliteitsplan met maatregelen om duurzaam vervoer te stimuleren
- Het vergroten van het vegetarisch aanbod
- Een gericht afvalplan inclusief leveranciersinstructie om de hoeveelheid afval verder te beperken

Deze uitkomst onderstreept ook het belang om kwalitatief aan de slag te gaan met thema’s niet direct zichtbaar in de CO2-footprint zoals duurzame inkoop, aandacht voor bodem en groen voor de sociale aspecten van duurzaamheid. Ondanks het feit dat de impact op CO2 uitstoot dan niet zichtbaar is, wordt er in ieder geval een stap in de goede richting gezet en verandert de mind-set naar duurzaam denken. Bovendien zijn een aantal thema’s niet ondervangen in de CO2 footprint!

Ook kwalitatief en kwantitatief aan de slag met je evenement of locatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Frans Verouden / frans@greenleisure.nl

Grafiek stories