Verbod op single-use plastic voor drinkbekers komt steeds dichterbij 

3 januari 2023

Welke gevolgen heeft dit voor gemeenten, horecaondernemers en evenementorganisatoren?

Als onderdeel van de single-use plastic routekaart waarbij op Europees niveau afspraken zijn gemaakt, worden komend jaar verdergaande wettelijke maatregelen doorgevoerd voor plastic drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik. Dit heeft grote gevolgen voor gemeenten, horecaondernemers en evenementorganisatoren.

Per 1 juli 2023 dienen al maatregelen worden getroffen voor het bezorgen of afhalen van eten en drinken verpakt in plastic voor eenmalig gebruik, zogeheten ‘consumptie onderweg’. Dan mogen verpakkingen voor eenmalig gebruik niet meer gratis verstrekt worden, of er moet een herbruikbaar alternatief worden aangeboden. Ook moet korting gegeven worden als gasten hun eigen drinkbeker of voedselverpakking meenemen.

Per 1 januari 2024 vallen ook evenementen en festivals onder dit verbod (consumptie ter plaatse). Herbruikbare bekers en voedselverpakkingen zijn dan de norm. Ook kan voor een recycle systeem worden gekozen mits dit leidt tot hoogwaardige bekers en voedselverpakkingen die weer geschikt zijn voor consumptie. Aan dit alternatief zijn echter extra randvoorwaarden gekoppeld zoals een eis aan het recyclingpercentage (groeiend van 75% tot 90%) en een meldingsplicht.

Met name voor zogeheten stadsbrede evenementen zoals Koningsdag, Carnaval en de Kermis heeft dit een grote impact en vraagt dit om een gezamenlijke aanpak van de betrokken gemeenten, horecaondernemers en evenementenorganisaties Green Leisure Group ondersteunt als onafhankelijke adviesorganisatie gemeenten, horecaondernemers en evenementenorganisatoren in de transitie naar deze nieuwe wetgeving. Zo zijn we onder andere werkzaam in gemeente Breda aan de hand van het project: Samen krijgen wij de beker van de grond! Samen met de betrokken partijen geven we diepgaande uitleg over de wat de wetgeving exact inhoudt en hoe partijen dit succesvol kunnen implementeren. Daarna stellen we gezamenlijk met marktpartijen en betrokken organisaties een implementatieplan op en begeleiden we hen bij de uitvoering om zo snel mogelijk aan de wetgeving te voldoen.  

Naast het advies op deze wetgeving tonen ook veel andere gemeenten interesse om evenementen verder te verduurzamen. Green Leisure Group ondersteunt ook daarin, uiteenlopend van inspiratie workshops op diverse thema’s zoals energie, afval, mobiliteit, eten en drinken tot aan volledige verankering van duurzame uitvoeringsmaatregelen gekoppeld aan een vergunningsaanvraag. Onder andere Gemeenten Tilburg, Den Bosch, Venlo, Roermond, Helmond, Amsterdam en Sud-West Fryslân maakten daar al stappen in.

Meer weten over ondersteuning bij de aan komende single use plastic wetgeving en/of verdere verduurzaming van evenementen? Neem vrijblijvend contact op met frans@greenleisure.nl