Verduurzaming toerisme Friesland in versnelling

10 oktober 2022

De Toerisme Alliantie Friesland (TAF) stimuleert de Friese gastvrijheid sector en voorziet haar van ideeën en initiatieven. Duurzaam ondernemen en circulariteit krijgen hierbij steeds meer aandacht. Momenteel voert Green Leisure Group 2 projecten uit in opdracht van TAF en de provincie Friesland.

In 2021 hebben de Green Leisure Group adviseurs Marco Ouwerkerk en Sander Verschuren samen met Green Key Nederland een tiental Friese recreatieondernemers in een onlineprogramma van 6 bijeenkomsten begeleid naar het Green Key- en Blauwe Vlag certificaat. Op 5 oktober jl. is, wederom onder begeleiding van Green Leisure Group, een tweede groep van start gegaan. Met 14 deelnemers is ook dit traject weer goed gevuld door een mooie mix aan ondernemers actief in de toeristische sector..

Naast het GreenKey/Blauwe Vlag traject is Green Leisure Group ook gestart met een afvalonderzoek in de provincie Friesland. Vanwege haar praktische ervaring rondom circulariteit bij toeristisch-recreatieve bedrijven is Green Leisure Group gevraagd een werkveld verkenning te houden. Doel van de verkenning is het in kaart brengen van kansen en belemmeringen binnen de huidige afvalketen. Zowel ondernemers, overheden, NGO’s, afvalinzamelaar en overige stakeholders zullen ondervraagd worden over hun rol en bijdrage aan het circulaire maken van de afvalketen van toeristisch-recreatieve bedrijven in Friesland. De focus in de verkenning ligt op de gemeenten Heerenveen en Terschelling. De opdrachtgever verwacht een praktisch plan met aanknopingspunten om aan de slag te gaan met circulaire pilots met zoveel mogelijk enthousiaste partners. Met beide trajecten zet TAF onder begeleiding van Green Leisure Group een versnelling op weg naar volledig duurzame- en circulaire toeristische sector.