Zeeuwse samenwerking rondom circulaire verwerking schaal- en schelpdieren

13 januari 2022

Jaarlijks worden er tonnen aan schaal- en schelpdieren genuttigd in Zeeuwse restaurants. Helaas verdwijnen de mossels, oesters en andere schaal- en schelpdieren na consumptie bij het restafval en belanden ze in de verbrandingsoven. Dit is zonde, want schaal- en schelpdieren bevatten waardevolle grondstoffen die elders kunnen worden toegepast.

Green Leisure Group heeft van Impuls Zeeland een voucher toegekend gekregen om samen met Zeeuwse partners (o.a. strandpaviljoens, producenten van schaal- en schelpdieren, branchevereniging en afvalverwerkingsbedrijven) op zoek te gaan naar een direct toepasbare circulaire oplossing. Een deel van de kosten worden gedragen door de voucher en een deel van de benodigde investering komt voor rekening van de partners.

Op kleinere schaal zien we al een aantal kleinschalige voorbeelden van producten die gemaakt worden op basis van de gebruikte afvalstroom schaal- en schelpdieren. Denk hierbij aan zonnebrillen, duikpakken, schelpenpaden en zelfs meubilair. Gezien de omvang van de afvalstroom van schaal- en schelpdieren biedt dit geen structurele en passende oplossing. Daarvoor consumeren we in Zeeland simpelweg te veel mosselen en oesters!

De samenwerkende ketenpartijen gaan gezamenlijk de kansen en uitdagingen in de keten inventariseren en gaan zo op zoek naar een zo breed mogelijk toepasbare oplossing. In het zomerseizoen wordt bij enkele strandpaviljoens een pilot gestart met het gescheiden inzamelen en ophalen van de schaal- en schelpdieren. Hierbij gaat de aandacht onder andere uit naar de inzamelmiddelen in de paviljoens, opslag en vervoer en wordt zoveel mogelijk informatie verzameld over volume, kwaliteit en mogelijke valkuilen.

Eindresultaat van het traject is een uitgeschreven business case met een overzicht van de kosten en baten per ketenpartner. Op basis van de bevindingen kan besloten worden of deze kringloop opgeschaald kan worden naar de volledige Zeeuwse horeca. We houden u het komende jaar op de hoogte van de ontwikkelingen.